Polityka prywatności Vived


Polityka prywatności vived.io (Polityka) ma na celu poinformowanie użytkowników serwisu vived.io (Serwis, Użytkownicy) o celach i podstawach prawnych przetwarzania ich danych osobowych w Serwisie, sposobie wykorzystania tych danych oraz o uprawnieniach przysługujących Użytkownikom. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).


I. Kto jest Administratorem Twoich danych?


Administratorem Twoich danych osobowych jest Virtus Lab sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-211), przy ul. Zofii Nałkowskiej 23, nr KRS 0000349785, NIP 5170312965, REGON 180526627 (Administrator). Adres kontaktowy: dpo@virtuslab.com. Możesz skontaktować się z nami również w inny, preferowany przez Ciebie sposób.


II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych


1) Korespondencja e-mailowa:

Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail są przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest konieczne do otrzymania odpowiedzi od Administratora. W takim przypadku dane osobowe są przetwarzane ze względu na uzasadnione interesy Administratora polegające na komunikowaniu się z Tobą oraz udzielaniu odpowiedzi na Twoje ewentualne pytania.

2) Dystrybucja newslettera:

Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Swoje dane osobowe podajesz dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do otrzymania informacji z newslettera. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jej wycofaniem.

3) Statystyka i analityka:
marketing, obrona przed ewentualnymi roszczeniami i dochodzenie roszczeń; zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego; stosowanie systemów kontroli wewnętrznej; Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na możliwości podejmowania działań wymienionych w punkcie 3) powyżej.


III. Odbiorcy danych osobowych:


Dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych usługodawców świadczących m.in. usługi prawne, doradcze, marketingowe, informatyczne oraz przez podmioty z grupy Virtus Lab. Twoje dane nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, chyba że okaże się to konieczne i wyrazisz na to zgodę lub obowiązek ujawnienia Twoich danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego i niepodlegającego zaskarżeniu wyroku sądu lub ostatecznej decyzji właściwego organu. W Serwisie mogą znajdować się odesłania do zewnętrznych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych związane z korzystaniem przez Ciebie z tych stron. Po przejściu na te strony powinieneś zapoznać się z ich polityką prywatności i procedurami ochrony danych osobowych. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych osobom trzecim spoza EOG ani organizacjom międzynarodowym, chyba że okaże się to konieczne. Twoje dane osobowe będą przekazywane tylko wtedy, gdy podmioty te spełniają wymogi RODO.


IV. Czy dane osobowe w Serwisie podlegają profilowaniu?


Dane osobowe w Serwisie nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Jeżeli w związku z rozwojem Serwisu dane osobowe miałyby być profilowane, poinformujemy Cię o tym, a profilowanie będzie odbywało się zgodnie z odpowiednimi przepisami. W przypadku profilowania, wdrożymy odpowiednie środki zabezpieczające Twoje prawa, wolności i prawnie uzasadnione interesy.


V. Jakie przysługują Ci prawa?


W każdym czasie masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dpo@virtuslab.com lub w inny sposób, zgodnie z Twoimi preferencjami. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.


VI. W jaki sposób Administrator chroni dane osobowe?


Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Zabezpieczamy dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. W szczególności stosujemy szyfrowanie danych, fizyczne środki bezpieczeństwa oraz weryfikację w systemach informatycznych. Stosujemy także oprogramowanie antywirusowe oraz zapory sieciowe. Dostęp do danych Użytkowników mają wyłącznie osoby uprawnione zobowiązane do zachowania poufności oraz podwykonawcy, którzy zawarli z nami umowy o dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych.


VII. Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?


Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będziesz korzystał z Serwisu. W przypadku przetwarzania danych osobowych:

  • w związku z korespondencją mailową – dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
  • w związku z dystrybucją newslettera – Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez czas niezbędny do spełnienia celu ich przetwarzania, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych lub tak długo, jak jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie okresu przetwarzania, w przypadku braku jakichkolwiek podstaw do przetwarzania, Twoje dane osobowe są trwale usuwane lub anonimizowane.


Polityka oraz wszelkie jej zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich w Serwisie.Polityka plików cookies Vived


Polityka Cookies vived.io (Polityka) ma na celu poinformowanie użytkowników serwisu internetowego vived.io (Serwis, Użytkownicy) o celach przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników oraz o możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub konfigurację usługi. Administrator Serwisu (Administrator) może przechowywać pliki cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników i mieć do nich dostęp.


I. Czym są pliki cookies?


Pliki cookies to drobne pliki tekstowe, przechowywane w Twoim urządzeniu (komputer, laptop, smartfon) i przesyłane są do przeglądarki. Służą do rozpoznania urządzenia, z którego korzystasz, poznania Twoich preferencji, utrzymania sesji oraz do zapisywania innych danych, tak abyś nie musiał wpisywać tych samych informacji przy każdym korzystaniu z Serwisu. Pliki cookies posiadają anonimowe identyfikatory, które pozwalają zidentyfikować Twoje urządzenie oraz zapamiętują m.in. nazwę strony internetowej, dane Twojej przeglądarki, unikalne ustawienia oraz okres, przez jaki dane będą przechowywane. Dane zapisane w plikach cookies nie są kojarzone z poszczególnymi Użytkownikami Serwisu.


II. Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane przez Serwis?


  1. Pliki cookies sesyjne - pliki przechowywane w pamięci przeglądarki do czasu jej zamknięcia, niezbędne do prawidłowego działania funkcjonalności Serwisu.

  2. Pliki cookies stałe - pliki przechowywane w pamięci przeglądarki przez określony czas. Gwarantują one m.in. poprawną nawigację i układ Serwisu, zapamiętują Twoje preferencje i wybory podczas korzystania z Serwisu. Okres przechowywania tych plików zależy od Twojego wyboru, którego możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki. Ten rodzaj plików cookies pozwala na przekazywanie informacji do Serwisu za każdym razem, gdy Serwis jest przez Ciebie odwiedzany.

  3. Pliki cookies analityczne - pliki przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu prowadzenia statystyk i analiz ruchu na stronie internetowej oraz poprawy jakości korzystania z Serwisu. Usługa analityczna świadczona jest przez Google Inc. w ramach Google Analytics. Informacje uzyskane za pomocą tych narzędzi nie są udostępniane innym podmiotom niż Google i służą jedynie do raportowania Twoich interakcji w Serwisie.

  4. Pliki cookies marketingowe - pliki zapisywane w pamięci przeglądarki w celu dopasowania treści reklamowych do zachowania Użytkownika w Serwisie. Usługa reklamowa świadczona jest przez Facebook, Inc. w ramach usługi Facebook Pixel. Wszelkie informacje uzyskane w ten sposób mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom współpracującym z Administratorem.


III. Kto jest administratorem Serwisu?


Administratorem jest Virtus Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-211), przy ul. Zofii Nałkowskiej 23, nr KRS 0000349785, NIP 5170312965, REGON 180526627. Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące Polityki lub plików cookies, skontaktuj się z nami: dpo@virtuslab.com.


IV. Ustawienia przeglądarki


Przeglądarka może domyślnie zezwalać na zapisywanie plików cookies niezbędnych dla funkcjonowania Serwisu. W trakcie Twojej pierwszej wizyty w Serwisie możesz zostać poproszony o wyrażenie zgody na korzystanie z pozostałych plików cookies. W każdej chwili możesz określić warunki przechowywania i dostępu do danych zapisanych w plikach cookies, poprzez ustawienia przeglądarki. Pliki cookies możesz zablokować. Możesz także ograniczyć możliwość przechowywania plików cookies (np. poprzez indywidualne informowanie Użytkownika o instalacji plików cookies) lub ograniczyć dostęp do plików cookies. Jednak zablokowanie lub ograniczenie plików cookies może wpłynąć na jakość działania Serwisu, a nawet uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie Serwisu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies dostępnych jest w funkcjonalnościach Twojej przeglądarki internetowej.


Polityka oraz wszelkie jej zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich w Serwisie.