JVM

Co twórca Korutyn sądzi o Wirtualnych Wątkach? – JVM Weekly vol. 132

W dzisiejszej edycji w dalszym ciągu pozostajemy nieco w temacie KotlinConf, ale wyjdziemy poza ten event, prezentując nowość w build systemach javowych, a także skrót bardzo ciekawego informacyjnego JEP-a, dotykającego tematu enkapsulacji javowego kodu.

Article cover