JVM

JVM Tuesday #82 – Nowy Kotlin, Nowy Hibernate… i SpringShell

Dzisiaj mamy dużo kodu… jak na ten przegląd wręcz zadziwiająco dużo. Ale też akurat jest go całkiem sporo ciekawego do pokazania, zwłaszcza w kontekście ostatniej premiery Kotlina i dużej podatności Springa. Ale i tak gwiazdą całości jest nowy Hibernate 🥶.

Article cover