JVM

JVM Tuesday #84 – IntelliJ, Testcontainers, CRaC

Za dzisiejszy tytuł to na YouTubie demonetyzacja byłaby raczej gwarantowana (jakbyśmy chociaż mieli jakąś monetyzacje), mimo że tak naprawdę nie mamy na myśli niczego zdrożnego, bo wejdziemy po prostu znowu w bebechy JVM. A oprócz tego – nowy Intellij Idea oraz Testcontainers.

Article cover