JVM

The Great Kotlin Week: 1.9, Notebook, MongoDB Driver oraz wsparcie dla edukacji – JVM Weekly vol. 142

Obsypało nam w zeszłym tygodniu Kotlinowymi nowościami, dlatego w tym tygodniu mamy edycje poświęconą temu językowi.

Article cover