Craftsmanship

Dlaczego Cloud IDE nie chcą się przyjąć? I czy powinno nam na tym zależeć? – Software Craftsmanship Weekly #109

Ja wiem, że dużo się ostatnio działo, ale my będziemy dla równowagi starali się tą edycję utrzymać w bardzo technicznym tonie. Dlatego zamiast o Twitterze, będzie o Ethereum, Cloud IDE, a także nowym Technology Radar.

Article cover