Craftsmanship

Twitter publikuje swój algorytm rekomendacji jako open-source – Software Craftsmanship Weekly vol. 127

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się trzem istotnym tematom: Twitterze, który dąży do przejrzystości, udostępniając algorytm rekomendacji jako open-source i zmaga się z wyciekiem kodu źródłowego, Alibaba, która przechodzi restrukturyzację, starając się zrozumieć motywy tej zmiany, oraz Amazon Sidewalk, które stawia pytanie o przyszłość IoT.

Article cover