Frontend

Frontend Monthly #2 – Panda CSS i Angular z wsparciem dla if-else

Z nieba leje się żar, co oznacza, że wkroczyliśmy w sezon ogórkowy. Frontendowy świat zdaje się jednak ignorować ten fakt, bo w minionym miesiącu dostaliśmy nową bibliotekę CSS-in-JS od twórców Chakra UI, prawdziwe if-else statement dla Angulara czy alternatywę dla Hotjar od Microsoftu.

Article cover