Frontend

React udaje, że SPA nie istnieją | Frontend Weekly vol. 130

To był raczej spokojny tydzień. Zdominowały go dyskusje na temat Reacta ignorującego istnienie SPA oraz Angulara wprowadzającego wymagane Inputs. Bez zbędnego przedłużania zapraszamy do kolejnej edycji naszego przeglądu.

Article cover