JVM

JDK 19 wydane! – JVM Weekly 105

Dzisiaj temat mógł być tylko jeden – premiera JDK 19! Dlatego też poświęciłem jej całą edycję, przechodząc przez poszczególne JEPy składające się na to wydanie.

Article cover