Frontend

Frontend Thursday vol. 81 – React 18

Miniony tydzień zdecydowanie zdominował release React 18, który przyniósł ogrom nowych funkcjonalności. Dlatego tego tygodniowa edycja naszego przeglądu w całości poświęcona będzie właśnie bibliotece od Facebooka (ekhem ekhem… Mety)

Article cover